เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ และได้รับใบกำกับภาษีและนำภาษีซื้อไปใช้แล้ว ต่อมาผู้ขายยกหนี้ให้ ถามว่าบริษัทต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 เพื่อปรับปรุงภาษีซื้อที่ได้ใช้ไปแล้วหรือไม่

          หากใบกำกับภาษีซื้อดังกล่าวมีข้อความครบถ้วน ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร และเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ ซึ่งไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 เพื่อปรับปรุงภาษีซื้อที่ได้ใช้ไปแล้ว เนื่องจากผู้ประกอบการจดทะเบียน (ผู้ขาย) เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้า เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นย่อมเป็นภาษีขายของผู้ประกอบการจดทะเบียน และภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียน (ผู้ซื้อ) ใดถูกผู้ประกอบการจดทะเบียนอื่น เรียกเก็บเนื่องจากการซื้อสินค้ามาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตนย่อมเป็นภาษีซื้อของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผู้ซื้อสินค้านั้น ตามมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร  
บริษัทซื้อสินค้ามาหน่วยละ 100 บาท ปรากฏว บริษัทซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจากต่างประเ