เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทซื้อลำโพงมาติดตั้งในโรงงานต้องลงเป็นทรัพย์สินและคำนวณค่าเสื่อมราคาได้หรือไม่

          เนื่องจากลำโพงมีอายุการใช้งานเกิน 1 รอบระยะเวลาบัญชี จึงถือเป็นทรัพย์สินอื่นและคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินได้ในอัตราร้อยละ 20 ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145)
บริษัทซื้อรถยนต์ใช้ในกิจการและกรรมสิทธิ์ บริษัทซื้อสลากสภากาชาดไทย หักเป็นรายจ่าย