เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจ่ายโบนัสให้พนักงานเป็นทองคำ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร และบริษัทจะนำค่าใช้จ่ายในการซื้อทองมาลงบัญชีเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

          1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย               การจ่ายโบนัสพนักงานเป็นทองคำ บริษัทต้องคำนวณมูลค่าทองตามราคาตลาด ณ วันที่พนักงานได้รับ โดยถือเป็นประโยชน์อย่างอื่นที่พนักงานได้รับเนื่องจากหน้าที่การงาน ให้รวมเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร  บริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยศึกษาวิธีการคำนวณได้จาก คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.96/2543ฯ            2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล               สำหรับค่าใช้จ่ายในการซื้อทอง บริษัทสามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(13) แห่งประมวลรัษฎากร 
บริษัทจ่ายเบี้ยปรับให้กองทุนประกันสังคม บริษัทจ่ายโบนัสให้พนักงานในเดือนสิงหาคม