เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจ่ายเงินเดือนให้พนักงานคนหนึ่งในแต่ละเดือนจำนวน 90,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นเงินเดือน 50,000 บาท ค่าเช่าบ้าน 20,000 บาทและค่าเบี้ยเลี้ยง 20,000 บาท กรณีดังกล่าวบริษัทจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

          กรณีบริษัทจ่ายเงินได้พึงประเมินให้แก่พนักงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าบ้าน หรือประโยชน์อื่นใด ที่นายจ้างออกให้ เงินจำนวนดังกล่าวถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยศึกษาวิธีการคำนวณได้จาก คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.96/2543ฯ 
บริษัทจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน มีการหั บริษัทจ่ายเงินเดือนให้พนักงานชาวต่างชาติ