เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจ่ายค่านายหน้าให้กับบุคคลธรรมดา โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 3 ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องจะมีความผิดหรือไม่

          การจ่ายค่านายหน้าให้แก่บุคคลธรรมดาซึ่งไม่ใช่พนักงานของบริษัท ถือเป็นการจ่ายเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร  ผู้จ่ายเงินต้องคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร  ดังนั้น  การหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตราร้อยละ 3 จึงไม่ถูกต้อง หากบริษัทได้หักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่ายไว้น้อยกว่าที่ต้องนำส่งตามกฎหมาย จะต้องรับผิดจำนวนภาษีที่ขาดไปพร้อมเงินเพิ่มอีก อัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน​
บริษัทจ่ายค่านายหน้าให้กับบริษัทในฮ่องกง บริษัทจ่ายค่านายหน้าให้บริษัทในต่างประเท