เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจ่ายค่าจ้างซึ่งเป็นเงินเดือนให้กับลูกจ้างที่เป็นชาวต่างประเทศที่ยังไม่ได้ใบอนุญาตทำงานในไทย จะต้องหักเงินประกันสังคมด้วยหรือไม่

          ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยนำส่งด้วยแบบ ภ.ง.ด.1 ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่าย กรณีจ่ายเงินเดือนค่าจ้างต้องมีการหักเงินประกันสังคมด้วย​
บริษัทจ่ายค่าจ้างซักรีดให้กับร้านซักรีด บริษัทจ่ายค่าจ้างตามชั่วโมงที่ได้ทำงานซึ