เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจะโอนอาคารและที่ดินเพื่อไปลงทุนในอีกบริษัทหนึ่งจะมีภาระภาษีอย่างไร

          1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล                         ถือเป็นการขายทรัพย์สินต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร           2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ               ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2 แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทจะแจ้งปิดสถานประกอบการของสำนักงานส บริษัทจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณภ