เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทขายสินค้า เมื่อถึงกำหนดลูกค้าไม่ได้ชำระราคาสินค้าขอเลื่อนเวลาออกไป 2 เดือน แต่ยอมชำระดอกเบี้ยให้บริษัทอัตราร้อยละ 1 ของราคาสินค้า ดอกเบี้ยดังกล่าวจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          ดอกเบี้ยที่ต้องชำระให้เนื่องจากการผิดนัดไม่ชำระเงินให้ไม่ถือเป็นรายรับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ ตามมาตรา 77/1(8) และ มาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริษัทขายสินค้า ราคา 56,000 บาท มีคูปองส บริษัทขายสินค้า แต่มูลค่าสินค้าตามใบกำกั