เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัท ท. และบริษัท ป. จดทะเบียนควบบริษัทแล้ว กรณีจ่ายเงินเดือนพนักงาน สำหรับบริษัทเก่า (บริษัท ท. และบริษัท ป.) และบริษัทใหม่ต้องปฏิบัติอย่างไร

          การหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินเดือนพนักงาน ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร ให้           บริษัทเก่าคำนวณหักภาษีเงินได้สำหรับรายจ่ายเงินเดือนพนักงานจนถึงวันก่อนวันจดทะเบียนควบบริษัท           บริษัทใหม่คำนวณหักภาษีเงินได้สำหรับเงินเดือนพนักงานที่จ่ายตั้งแต่วันจดทะเบียนควบบริษัทเป็นต้นไป โดยบริษัทใหม่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.1ก ของบริษัทเก่าด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา 58 แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัท ท. และบริษัท ป. ควบบริษัทภายใต้บท บริษัท ท. และบริษัท ป. จดทะเบียนควบบริษั