นิติบุคคลในต่างประเทศว่าจ้างบริษัทให้ก่อสร้างในไทย ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          รับเหมาก่อสร้างในประเทศเป็นการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
นิติบุคคลใดที่มีหน้าที่ยื่นชำระภาษีเงินไ นิติบุคคลในสหรัฐอเมริกาส่งพนักงานเข้ามาป