นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศจะต้องดำเนินการอย่างไร

          ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศต้องติดต่อสอบถามข้อมูลที่กรมศุลกากร หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1164 ได้ในเวลาราชการ​
นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ถ้าเป็นวันเสาร นำเข้าสินค้าตัวอย่างจากต่างประเทศแจกให้แ