เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

นาย ก ทำงานที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต่อมาเข้าทำงานที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฯ โดยโอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สะสมมาเป็นระยะเวลา 11ปีไปด้วย ซึ่งนาย ก ทำงานที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฯ ได้ 2 ปี 1 เดือน ก็ลาออกไปทำงานที่ บริษัท ท ถึงปัจจุบัน โดยมิได้โอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปด้วย เงินได้ที่ได้รับจากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นาย ก มีสิทธิเลือกคำนวณภาษีแยกต่างหากจากเงินได้อื่นหรือไม่

          หากนาย ก ลาออกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเข้าทำงานที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฯ โดยโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปยังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฯ และนายจ้างไม่ได้มีการจ่ายเงินได้ประเภทเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานให้แก่นาย ก จึงมีสิทธินับรวมอายุการทำงานที่ทำอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อเนื่องกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฯ ได้ ดังนั้น นาย ก มีสิทธินำเงินได้ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาเลือกคำนวณภาษีแยกต่างหากจากเงินได้อื่น ทั้งนี้ ตามมาตรา 48(5) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 2(ก) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 45)
นาย ทำงานที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต่อมาเข้าทำงานที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฯ โดยโอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สะสมมาเป็นระยะเวลา 11ปีไปด้วย ซึ่งนาย ทำงานที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฯ ได้ 2 ปี 1 เดือน ก็ลาออกไปทำงานที่ บริษัท ถึงปัจจุบัน โดยมิได้โอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปด้วย เงินได้ที่ได้รับจากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นาย มีสิทธิเลือกคำนวณภาษีแยกต่างหากจากเงินได้อื่นหรือไม่
นาย ก ซื้อบ้านหลังแรก แต่มีชื่อเป็นเจ้าข นาย ก ทำสัญญาเช่าที่ดิน 30 ปี เพื่อสร้าง