เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ตัวแทนออกของจ่ายค่าใช้จ่ายแทนบริษัท และนำมาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่มีใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท จะต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

          ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อ 4(3) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.124/2546ฯ
ตัวแทนออกของจ่ายค่าบริการแทนลูกค้าต่างปร ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการอบรมของผู้สอบบัญช