เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ต้องการผ่อนชำระภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.94 ต้องยื่นภายในวันที่เท่าไร

          การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.94 สามารถขอผ่อนชำระได้พร้อมกับการยื่นแบบฯ ภายในกำหนดเวลาการยื่นแบบเท่านั้น (กรณียื่นแบบเกินกำหนดเวลาไม่สามารถผ่อนชำระได้) และสามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 3 งวด เท่าๆ กัน             งวดที่ 1 ชำระพร้อมกับการยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน            งวดที่ 2 ชำระ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม            งวดที่ 3 ชำระ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน           กรณีมิได้ชำระภาษีงวดใดงวดหนึ่งภายในกำหนดเวลา ผู้เสียภาษีหมดสิทธิที่จะผ่อนชำระและต้องชำระภาษีอากรที่ค้างอยู่ทั้งหมด โดยต้องเสียเงินเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือ​
ต้องการผ่อนชำระภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.90/91 ต้ ต้องการพิมพ์แบบ บภ.07/08 จะหาพิมพ์ได้ที่