ชำระค่าบริการด้วยเช็ค จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายวันใด

          ตามวันที่ที่ลงในเช็ค การออกใบกำกับภาษีกรณีรับชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการด้วยเช็ค ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.51/2537ฯ
ชาวเม็กซิกันเข้ามาทำงานให้บริษัทในไทย โด ชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต (KTC) ต้องเสียค่า