เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ชาวต่างชาติ อายุ 65 ปี อยู่ในไทย มีเงินได้จะได้รับสิทธิยกเว้นเงินได้ 190,000 บาท หรือไม่

          หากชาวต่างชาติดังกล่าวมีอายุ 65 ปี บริบูรณ์ และเป็นผู้อยู่ในไทย (หมายถึงอยู่ในไทยเกิน 180 วัน ตามมาตรา 41 วรรคท้าย แห่งประมวลรัษฎากร) ชาวต่างชาติจะได้รับสิทธิยกเว้นเงินได้ 190,000 บาท ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 257 (พ.ศ.2549) ประกอบกับประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 150) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 231)
ชาวญี่ปุ่นทำงานในไทยและทำงานในสิงคโปร์ ส ชาวต่างชาติจะสามารถซื้อบ้านหรือคอนโดเพื่