เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

จ่ายค่าจ้างแรงงานรายวันไม่แน่นอนต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่

          หากมีเงินได้เกิน 30,000 บาทต่อปี ให้คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
จ่ายค่าจ้างทำของให้บุคคลสัญชาติอินโดนีเซ จ่ายค่าจ้างแรงงานวันละ 180 บาท เป็นเวลา