เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

จ้างบุคคลธรรมดาดูแลรักษาเครื่องจักรเดือนละ 3,500 บาท ต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

          ค่าดูแลรักษาเครื่องจักรที่จ่ายให้บุคคลธรรมดา เป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร  ต้องคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร  หากจ่ายเดือนละ 3,500 บาท ต้องคำนวณดังนี้                เงินค่าตอบแทนที่จ่าย x คราวที่จ่ายเสมือนทั้งปี          =      42,000    บาท                  (3,500 x 12)                หักค่าใช้จ่ายอัตราร้อยละ 40 ไม่เกิน 60,000 บาท     =      16,800     บาท                 หักค่าลดหย่อน ส่วนตัว                                              =      30,000     บาท                 เงินได้สุทธิ                                                              =           -          บาท                กรณีนี้ไม่มีเงินได้สุทธิจึงไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด  
จ้างบุคคลธรรมดา มาขนย้ายของให้กิจการ ซึ่ จ้างบุคคลธรรมดาดูแลรักษาเครื่องจักรเดือน