เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

จ้างนาย ก ทำป้ายชื่อบริษัท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ (ออกใบเสร็จค่าทำป้ายโฆษณา)

          หากนาย ก ดำเนินกิจการเป็นร้านรับทำป้าย ถือเป็นการรับจ้างทำของ บริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ตามข้อ 8(1) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ แต่หากนาย ก เป็นผู้รับจ้างทั่วไป ถือเป็นการรับทำงานให้ เป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
จ้างชาวต่างชาติในต่างประเทศอัดเสียง (ไม่ จ้างบริษัทก่อสร้างอาคาร โดยบริษัทก่อสร้า