เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ค่าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมรายเดือน ถือเป็นรายจ่ายได้

          1. เงินค่าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนและค่าธรรมเนียมรายเดือนที่บริษัทสมาชิกจ่ายเข้ากองทุนฯ เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อกิจการของบริษัทสมาชิกโดยเฉพาะ บริษัทสมาชิกมีสิทธินำเงินค่าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนและค่าธรรมเนียมรายเดือนดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นรายจ่ายเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(2) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร           2. การที่บริษัทสมาชิกจะได้รับทรัพย์สินคืนจากกองทุนและดอกผลหรือผลประโยชน์ของกองทุนเมื่อมีการเลิกกองทุน บริษัทสมาชิกจะต้องนำทรัพย์สินจากกองทุนและดอกผลหรือผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร
ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา นำมาหักลดหย่ ค่าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนใ