เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ค่าวิทยากรเป็นเงินได้ประเภทใด จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

          เป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร  หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีวิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย เหมือนเงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร สามารถศึกษาวิธีการคำนวณได้จาก คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.96/2543ฯ 
ค่าลิขสิทธิ์หักค่าใช้จ่ายได้เท่าใด ค่าส่งเสริมการขายจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย