เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ค่าผ่านท่าและค่าภาระยกตู้สินค้าจ่ายโดยชิปปิ้ง และชิปปิ้งเรียกเก็บกับบริษัทจะต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

         หากชิปปิ้งได้จ่ายแทนและได้รับใบเสร็จรับเงินในนามของบริษัท และนำเงินทดรองจ่ายที่จ่ายไปแทนบริษัทมาเรียกเก็บตามใบเสร็จรับเงิน  ก็ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.124/2546ฯ
ค่าผ่านทางของรถบรรทุกที่ผ่านท่าเรือเอกชน ค่าฝึกอบรมที่จ่ายให้สถาบันฝึกอบรมต้องหัก