เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ค่าบริการภัตตาคาร หมายถึงอย่างไร และต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่

          “ภัตตาคาร” หมายความว่า กิจการขายอาหารหรือเครื่องดื่มไม่ว่าชนิดใดๆ รวมทั้งกิจการรับจ้างปรุงอาหารหรือเครื่องดื่ม ไม่ว่าในหรือจากสถานที่ที่ซึ่งจัดให้ประชาชนเข้าไปบริโภคได้ เช่น การว่าจ้างร้านอาหารปรุงอาหารและนำอาหารไปจัดเลี้ยงพนักงานของบริษัทโดยจัดโต๊ะจีนนอกสถานที่ และการให้บริการของภัตตาคารไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย​
ค่าบริการนายหน้า จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ ค่าบริการรายเดือนเหมาจ่ายเป็นการให้บริกา