เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ค่าตกแต่งอาคารที่ยังหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาไม่หมด กรณีบริษัทยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทสามารถตัดเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวนหรือไม่

          กรณีดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ไม่สามารถรื้อถอนได้ และได้มีการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทมีสิทธินำค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินส่วนที่ยังตัดไม่หมดไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิทั้งจำนวนในปีที่ยกเลิกสัญญาเช่า เนื่องจากไม่มีรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนที่จะหักค่าเสื่อมราคาต่อไป ​
ค่าซื้อหน่วยลงทุน LTF และ RMF จะต้องกรอก ค่าตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการเพียงคนเดี