ขอทราบที่ตั้งของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 1

          สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 1           สังกัด                                       :    สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี ,  ภาค 4             ที่ตั้ง                                        :     อาคารศาลากลาง ชั้น 1 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000            หมายเลขโทรศัพท์                     :     0-2589-8945  0-2580-1268  และ   0-2589-0493           หมายเลขโทรสาร                       :     0-2591-6920           พื้นที่รับผิดชอบ                          :    ตำบลบางกระสอ  ตำบลไทรม้า   ตำบลบางรักน้อย   ตำบลบางกร่าง  และ   ตำบลท่าทราย             จุดสังเกต                                  :    ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ขอทราบที่ตั้งของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สา ขอทราบที่ตั้งของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สา