การจ่ายเงินให้กับนักแสดงสาธารณะ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

          จ่ายเงินให้กับนักแสดงสาธารณะ โดยผู้จ่ายเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หัก ณ ที่จ่ายดังนี้           1. จ่ายให้กับนักแสดงสาธารณะมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีเงินได้ ตามข้อ 9(2)(ก) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ และ ข้อ 7(2)(ข) ของ ป.102/2544ฯ           2. จ่ายให้กับนักแสดงสาธารณะมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ตามข้อ 9(2)(ข) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ และ ข้อ 7(2)(ก) ของ ป.102/2544ฯ           นักแสดงสาธารณะ หมายถึง นักแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุ และโทรทัศน์ นักร้อง นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ หรือนักแสดงเพื่อความบันเทิงใดๆ ไม่ว่าจะแสดงเดี่ยว เป็นหมู่หรือคณะ หรือแข่งขันเป็นทีม เช่น นักแสดงละครเวที นักแสดงภาพยนตร์ นักแสดงละครวิทยุ นักแสดงละครโทรทัศน์ ผู้ดำเนินรายการทางโทรทัศน์ นักแสดงตลก นายแบบ นางแบบ นักพูดรายการทอล์คโชว์ นักมวยอาชีพ นักฟุตบอลอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ประกาศข่าว โฆษก พิธีกร นักจัดรายการวิทยุ นักจัดรายการในสถานบันเทิงใดๆ ผู้บรรยายหรือนักพากย์ ผู้จัดการส่วนตัวของนักแสดงสาธารณะ ผู้กำกับการแสดง ผู้จัดการทีมกีฬา ผู้ฝึกสอนนักกีฬา หรือบุคคลผู้กระทำการในลักษณะทำนองเดียวกัน ตามข้อ 1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.102/2544ฯ
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
การจ่ายเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา เช่น ค่ การจ่ายเงินให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนต