เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การขายสินค้าโดยให้ส่วนลด คำนวณภาษีขายอย่างไร

          กรณีมีข้อตกลงให้ส่วนลดในการขายสินค้าที่ผู้ขายสินค้าได้ลดให้ในขณะขายสินค้าและแสดงให้เห็นไว้ชัดแจ้งว่าได้มีการหักส่วนลดไว้ในใบกำกับภาษีในแต่ละครั้งที่ออก ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนลดดังกล่าวไม่ถือเป็นมูลค่าของฐานภาษีสำหรับการขายสินค้า ตามมาตรา 79(1) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 14 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542ฯ ​
การขายสินค้าโดยการส่งออกต้องการเสียภาษีม การขายสินค้าให้นิคมการส่งออกได้รับสิทธิก