เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากการบริหารงาน ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          การให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงาน ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ฐ) แห่งประมวลรัษฎากร 
กรรมการและพนักงานทุกคนของบริษัทได้รับเบี กรรมการไปกู้ยืมเงินมาเพื่อสร้างอาคารก่อน