เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรมศิลปากรออกสำรวจโบราณสถานในจังหวัดภาคเหนือของไทย เนื่องจากมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพม่าเป็นจำนวนหลายครั้ง แรงสั่นสะเทือนจากเหตุดังกล่าว ทำให้โบราณสถานหลายแห่งเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก ขอทราบว่า บุคคลธรรมดาบริจาคเงินเพื่อการดังกล่าว สามารถนำไปหักลดหย่อนเงินบริจาคได้หรือไม่

          กรณีบุคคลธรรมดาบริจาคเงินให้แก่กรมศิลปากรเพื่อบูรณะโบราณสถานที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ภัยพิบัติ และภัยธรรมชาติอื่น ไม่เข้าลักษณะเป็นการบริจาคให้แก่ส่วนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่น ดังนั้น ผู้บริจาคจึงไม่มีสิทธินำยอดเงินบริจาคไปยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยการนำไปหักเป็นค่าลดหย่อนเงินบริจาคในการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2(70) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126  ​
กรมศิลปากรออกสำรวจโบราณสถานในจังหวัดภาคเหนือของไทย เนื่องจากมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพม่าเป็นจำนวนหลายครั้ง แรงสั่นสะเทือนจากเหตุดังกล่าว ทำให้โบราณสถานหลายแห่งเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก ขอทราบว่า บุคคลธรรมดาบริจาคเงินเพื่อการดังกล่าว สามารถนำไปหักลดหย่อนเงินบริจาคได้หรือไม่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ใช้เลขประจำตัวประ กรมสรรพากรคิดค่าธรรมเนียมในการยื่นแบบและ