กรณีสาขานำใบกำกับภาษีของสำนักงานใหญ่มาใช้ได้หรือไม่

          สถานประกอบการที่มิใช่สำนักงานใหญ่ได้นำใบกำกับภาษีระบุที่อยู่ของสำนักงานใหญ่ไปส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทุกครั้งที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นต้องระบุข้อความว่า “สาขาที่ออกใบกำกับภาษีคือ....” ไว้ในใบกำกับภาษีด้วย ตามข้อ 18 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542ฯ
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
กรณีสาขาขายสินค้าหรือให้บริการ สำนักงานใ กรณีสามี ภริยา ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ตาม