เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีภริยาไม่มีเงินได้ แต่เป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม สามีสามารถนำเงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่ภริยาชำระ มารวมหักลดหย่อนภาษีเงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่ตนชำระด้วยได้หรือไม่

           กรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้หักลดหย่อนได้ด้วยสำหรับเงินสมทบของสามีหรือภริยาที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมดังกล่าว ตามจำนวนที่จ่ายจริง ตามมาตรา 47(1)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2555 และคำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภริยา (ฉบับที่ 2)           หากยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบจะไม่สามารถกรอกสิทธิลดหย่อนประกันสังคมของคู่สมรส ทั้งนี้ ขอให้ยื่นแบบฯ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาใดก็ได้ พร้อมแนบเอกสาร เนื่องจากคู่สมรสไม่มีเงินได้ กรมสรรพากรจึงต้องพิจารณาจากเอกสารหลักฐานประกอบว่ามีการจ่ายประกันตนเอง และกรอกจำนวนเงินรวมกับสามีได้
กรณีภริยาได้ซื้อบ้านผ่อนกับธนาคารมาก่อนท กรณีมอบอำนาจให้บุคคลธรรมดาเป็นตัวแทนในกา