เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบ้านหลังแรกในปี 2555 ตามหลักเกณฑ์ ซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิหักลดหย่อนในปี 2557 แต่ในระหว่างปี 2555 และปี 2556 หากผู้มีเงินได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ได้มีการกู้เพื่อซื้อบ้านหลังดังกล่าว ผู้มีเงินได้ยังคงใช้สิทธิยกเว้นบ้านหลังแรกได้หรือไม่

          กรณีดังกล่าว ผู้มีเงินได้สามารถใช้สิทธิยกเว้นฯ ค่าซื้อบ้านหลังแรกได้ ภายใน 5 ปีภาษี นับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ และต้องใช้สิทธิเป็นเวลา 5 ปีภาษีต่อเนื่องกัน โดยให้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวนเท่าๆ กันในแต่ละปี ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 528) พ.ศ.2554 ประกอบกับประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 213) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 233)
กรณีผู้มีเงินได้ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบ้านหลังแรกในปี 2555 ตามหลักเกณฑ์ ซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิหักลดหย่อนในปี 2557 แต่ในระหว่างปี 2555 และปี 2556 หากผู้มีเงินได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ได้มีการกู้เพื่อซื้อบ้านหลังดังกล่าว ผู้มีเงินได้ยังคงใช้สิทธิยกเว้นบ้านหลังแรกได้หรือไม่
กรณีผู้มีเงินได้โอนเงินลงทุนในกองทุนสำรอ กรณีผู้มีเงินได้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภร