เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีจัดไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ต้องเสียภาษีอย่างไร

          การคำนวณรายได้และรายจ่ายเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการให้เช่าซื้อให้ใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายได้และรายจ่าย โดยให้นำกำไรที่เกิดจากการขายมารวมคำนวณเป็นรายได้ทั้งจำนวนในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการให้เช่าซื้อ สำหรับดอกผลเช่าซื้อให้นำมารวมคำนวณเป็นรายได้แต่ละงวดตามวิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามข้อ 3.5 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528ฯ แก้ไขเพิ่มเติมโดย คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.155/2549ฯ ใช้บังคับ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป ส่วนการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.36/2536ฯ
กรณีจัดทำใบกำกับภาษี แต่ระบุชื่อผู้ซื้อผ กรณีจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยมีข้อตกลงเ