เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีข้าราชการอยู่ระหว่างถูกสอบสวนข้อเท็จจริงว่ามีความผิดทางวินัยหรือไม่ โดยในปีภาษี 2545 ข้าราชการผู้นั้นได้รับเงินเดือนเท่าเดิมโดยไม่ได้รับการเลื่อนขึ้นเงินเดือน พอในปี 2546 คณะกรรมการพิจารณาว่าไม่มีความผิดสมควรให้เลื่อนขึ้นเงินเดือนได้ สำหรับขึ้นเงินเดือนที่ได้รับตกเบิกนั้น ได้รับในปี 2546 อยากทราบว่าเงินเดือนที่ตกเบิกย้อนหลังนั้นจะถือเป็นเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2545 หรือ 2546

          เงินเดือนตกเบิกย้อนหลังจากการให้ออกจากราชการโดยไม่มีความผิดที่ได้รับในปี 2546 ให้ถือเป็นเงินได้ของปีภาษี 2545 ที่บุคคลดังกล่าวมีสิทธิจะได้รับ โดยให้ยื่นรายการและชำระภาษีออกไปเป็นภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ได้รับเงิน ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเสียภาษีเงินได้และการขยายเวลาการชำระภาษีสำหรับผู้ที่ต้องออกจากราชการหรือออกจากงานโดยไม่มีความผิด
กรณีข้าราชการอยู่ระหว่างถูกสอบสวนข้อเท็จจริงว่ามีความผิดทางวินัยหรือไม่ โดยในปีภาษี 2545 ข้าราชการผู้นั้นได้รับเงินเดือนเท่าเดิมโดยไม่ได้รับการเลื่อนขึ้นเงินเดือน พอในปี 2546 คณะกรรมการพิจารณาว่าไม่มีความผิดสมควรให้เลื่อนขึ้นเงินเดือนได้ สำหรับขึ้นเงินเดือนที่ได้รับตกเบิกนั้น ได้รับในปี 2546 อยากทราบว่าเงินเดือนที่ตกเบิกย้อนหลังนั้นจะถือเป็นเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2545 หรือ 2546
กรณีขายโทรศัพท์มือถือต้องเสียภาษีอย่างไร กรณีคณะทูตจะมาจัดงานที่ร้านอาหาร โดยได้ม