เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีกรมสรรพากรอำนวยความสะดวกให้นายจ้างเป็นตัวแทนลูกจ้างในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ถือว่านายจ้างเป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี หากเจ้าหน้าที่สรรพากรตรวจพบว่า การหักลดหย่อนภาษีของพนักงานไม่ถูกต้อง เนื่องจากพนักงานแจ้งในแบบ ล.ย.01 ไม่ถูกต้อง กรณีดังกล่าวนายจ้างต้องรับผิดในกรณีเป็นผู้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 แทนลูกจ้างหรือไม่

         ผู้ต้องรับผิดชอบคือ ลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้มีเงินได้และมีหน้าที่ยื่นแบบฯ ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร          หมายเหตุ : ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป การยื่นแบบตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร ให้เป็นไปตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ.2560
กรณีกรมสรรพากรอำนวยความสะดวกให้นายจ้างเป็นตัวแทนลูกจ้างในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ถือว่านายจ้างเป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี หากเจ้าหน้าที่สรรพากรตรวจพบว่า การหักลดหย่อนภาษีของพนักงานไม่ถูกต้อง เนื่องจากพนักงานแจ้งในแบบ ล.ย.01 ไม่ถูกต้อง กรณีดังกล่าวนายจ้างต้องรับผิดในกรณีเป็นผู้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 แทนลูกจ้างหรือไม่
กรณีกรมสรรพากรคืนภาษีล่าช้า ต้องจ่ายดอกเ กรณีกรรมการผู้จัดการลงนามเพียงคนเดียว แต