เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีกรมศุลกากรเรียกประเมินอากรขาเข้าเพิ่มถือเป็นรายจ่ายของบริษัทได้หรือไม่

          หากเป็นอากร ภาษี เบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มตามกฎหมายอื่นที่ไม่ใช่ประมวลรัษฎากรถือเป็นรายจ่ายของบริษัทได้ไม่ต้องห้าม  ตามมาตรา 65 ตรี(6) แห่งประมวลรัษฎากร           หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร ค่าปรับทางอาญา ที่มิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี ตามมาตรา 65 ตรี(6) แห่งประมวลรัษฎากร ให้หมายถึง เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร ค่าปรับทางอาญาตามกฎหมายภาษีอากรทุกประเภท ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 40/2560ฯ โดยยกเลิกคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 10/2528ฯ
กรณี องค์การบริหารส่วนตำบล ยื่นภาษีหัก ณ กรณีกรมสรรพากรคืนภาษีล่าช้า ต้องจ่ายดอกเ