เคล็ดลับในการเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดี

Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 5]

          สำหรับหัวใจสำคัญของการที่จะกล่อมเกลาให้เด็ก ๆ เป็นคนดี คือ การปฏิบัติสัมพันธ์ที่ให้ถูกต้องในระว่างเด็ก ๆ ที่อยู่รอบข้าง และการปฏิสัมพันธ์ที่ดี นั่นก็ไม่เพียงแค่ช่วยให้แด็ก ๆ เป็นคนดีเพียงเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้ใหญ่ทำการพัฒนาเป็นคนดีกันอีกด้วย ทำให้พ่อแม่จะต้องมีทักษะที่สำคัญ ที่คุณแม่คุณพ่อที่ดีได้ ถ้าอย่างนั้นมาติดตามกันเลยค่ะ

1.แสดงความรักและความผูกพัน ด้วยการกอดกัน เป็นการบอกรักและมีเวลาทำกิจกรรมร่วมกัน
2.จัดการความเครียดต่าง ๆ ไม่ว่าตนเอง และของลูกน้อย ด้วยการฝึกเทคนิคในการผ่อนคลายและการฝึกตีความกับเหตุการณ์ ในมุมมองเชิงบวก
3.ทักษะทางด้านความสัมพันธ์ โดยจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่สมรสหรือคู่ที่หย่ากันไปแล้ว ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์กันที่ดีกับบุคคลอื่น ๆ
4.ความอิสระและเป็นตัวของตัวเอง เป็นการปฏิบัติต่อลูกอย่างมีการนับถือ ซึ่งเป็นการเสริมให้ลูกน้อยช่วยตัวเองได้
5.การศึกษาและการเรียนรู้ เป็นการส่งเสริมและเป็นตัวอย่างที่จะมีการเรียนรู้ และให้โอกาสทางด้านการศึกษา 6.ทักษะชีวิต ให้มีรายได้มั่นคง และการวางแผนในอนาคต
7.การจัดการพฤติกรรม โดยมีการเน้นส่งเสริมแรงเชิงบวก ที่ใช้ในการลงโทษเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
8.สุขภาพ การสร้างลีลาชีวิต และนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ อย่างเช่นออกกำลังกาย
9.ศาสนา เป็นการส่งเสริมการพัฒนาการทางด้านจิตวิญญาณ และทางด้านศาสนาและมีการเข้ามารร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนา
10.ความปลอดภัย กับการปกป้องให้ลูกน้อยระมัดระวัง โดยรับรู้การทำกิจกรรมและเพื่อน ๆ ดังนั้นเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนย่อมที่อยากจะเห็นลูกน้อยมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม

          ซึ่งตามหลักพื้นฐานเหล่านี้ นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้ลูกน้อยประสบความสำเร็จในอนาคตวันข้างหน้า ซึ่งผู้ที่เป็นพ่อแม่ ควรที่จะมีการดูแลลูกน้อยให้เป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องต่าง ๆ ได้เช่นกัน และนี่ก็ถือได้ว่าพ่อแม่จะต้องรู้เรื่องต่าง ๆ จึงต้องมีทักษะที่สำคัญเหล่านี้

เคล็ดลับในการเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดี
เคล็ดลับในการเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดี

Scroll to Top