การบันทึกบัญชีกรณีจ่ายเงินที่ยืมไป

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]

การบันทึกบัญชีกรณีจ่ายเงินที่ยืมไป ต้องบันทึกคำนวณดอกเบี้ยด้วยหรือไม่ค่ะ…?


ตอบ: ++++ กิจการต้องบันทึกบัญชีค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการด้วยค่ะ เพียงแต่การกู้ยืมเงินนั้นต้องเป็นต้นทุนทางการเงินที่เป็นไปตามประกาศของกรมสรรพากรค่ะ ++++

การบันทึกบัญชีกรณีจ่ายเงินที่ยืมไป
การบันทึกบัญชีกรณีจ่ายเงินที่ยืมไป

Scroll to Top