ใครเป็น ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี วิธีการจั
เคยสงสัยไหมว่า การจะประกอบอาชีพ 1 อาชีพ เราจำเป็นต้องทำบัญชีหรือไม่ การค้าขาย ซื้อมา-ขายไป ผลิตสินค้าต่างๆ หรือแม้กระทั้งธุรกิจบริการ อาชีพเหล่านี้จำเป็นไหมที่จะต้องจัดทำบัญชี แล้วใครละที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมาย เรามาดูกันว่ามีใครบ้าง

บทความที่น่าสนใจ

ผู้จ่ายเงินได้ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว แต่ไม่ได้นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผู้ถูกหักภาษี สามารถนำมาเครดิตภาษีได้หรือไม่

          ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ผู้จ่ายเงินได้ได้หักไว้แล้ว จะถือเป็นเครดิตของผู้ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เฉพาะที่ผู้จ่ายเงินได้ได้นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไว้แล้วเท่านั้น ตามมาตรา 60 แห่งประมวลรัษฎากร
รูปแบบของการดำเนินธุรกิจในไทย เส้นทางชิล เชียงใหม่ - เชียงราย ท่องเที่