ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

เครดิตภาษีซื้อ

เครดิตภาษีซื้อ ใช้ได้ไม่เกิน กี่เดือนค่ะ wanwan028
ตอบ: เครดิตภาษีซื้อ ใช้ได้ไม่เกิน 6 เดือนค่ะ wanwan012 wanwan012
ต่ออายุกับสภาวิชาชีพ บริษัทเชิญกลุ่มศิลปินต่างประเทศเข้ามาในไ