ใครเป็น ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี วิธีการจั
เคยสงสัยไหมว่า การจะประกอบอาชีพ 1 อาชีพ เราจำเป็นต้องทำบัญชีหรือไม่ การค้าขาย ซื้อมา-ขายไป ผลิตสินค้าต่างๆ หรือแม้กระทั้งธุรกิจบริการ อาชีพเหล่านี้จำเป็นไหมที่จะต้องจัดทำบัญชี แล้วใครละที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมาย เรามาดูกันว่ามีใครบ้าง

บทความที่น่าสนใจ

ตัวแทนประกันชีวิตมีเงินได้จากนายหน้าค่าประกันชีวิต เกิน 1,800,000 บาท ต่อปี และได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม อยากทราบว่าตัวแทนฯ จะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร และสามารถศึกษาได้ที่ใด

           เงินได้ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนประกันชีวิต ถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร หักค่าใช้จ่ายได้อัตราร้อยละ 40 ไม่เกิน 60,000 บาท หากมีสำนักงานและมีค่าใช้จ่ายสำนักงาน รวมทั้งมีการจ้างลูกจ้างหรือพนักงาน ถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร หักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงและสมควร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร หัวข้อความรู้เรื่องภาษี
ตัวแทนจำหน่ายซึ่งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ ตัวแทนออกของ (ชิปปิ้ง) เป็นตัวแทนเจ้าของ