ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

ชื่อผู้เสียภาษีอากร มีศัพท์ภาษาอังกฤษว่า ซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้าถือเป็น