เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ภงด.1 กับ ภงด.1ก แตกต่าง กัน อย่างไร ภ งด 1 คือ อะไร ภงด.1 หักกี่เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่าง การ กรอก ภ งด 1 ก ภ งด 1 ก คือ อะไร

ภ.ง.ด.1 กับ ภ.ง.ด.1ก แตกต่างกันอย่างไร

ถ้าจะถามว่า ภ.ง.ด. 1 กับ ภ.ง.ด.1ก แตกต่างกันอย่างไร ถ้าอ่านกันตามกฎหมายผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วๆไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีชนิดนี้ อาจจะงง และไม่เข้าใจทั้ง ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1ก หรือแยกไม่ออกนั้นเอง!!

งั้นเรามาดูกันว่าจริงๆแล้ว มันแตกต่าง หรือ ไม่ต่างกันอย่างไร

ภงด. 1คือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยคำนวนเงินจากการให้พนักงานทุกเดือน ทางประมวลรัษฎากรให้ทางเลือกค่ะว่า หากมีการจ่ายเงินได้ประเภท 40 ( 1 ) และ ( 2 ) ผู้รับเงินได้  คนใดมีเงินได้ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องยื่นเสียภาษีในเดือนนั้นๆ ก็ไม่จำเป็นต้องแสดงรายชื่อยื่นในแบบ ภงด.1 ก็ได้

ภงด. 1ก คือ แบบสรุปรายชื่อ และจำนวนเงิน ที่ได้มี การจ่ายไปทั้งปี โดยไม่สนใจว่าจะมีชื่อแสดงอยู่ในการยื่นแบบ ภงด.1 ในแต่ละเดือนหรือไม่ก็ตาม เช่น ในปี 54 กิจการจะมีการยื่นแบบแสดงการเสียภาษีตามแบบ ภงด. 1 กี่เดือนก็ตาม หรือไม่มีเลยก็ตาม ก็จะต้องยื่นแบบ ภงด. 1ก ( ยกเว้นในกรณีที่กิจการไม่มีการจ้างพนักงานเลย ก็ไม่ต้องยื่นแบบ ภงด . 1ก ) โดยจะยื่นภายในเดือน กุมภาพันธ์ของปีถัดไป ปีละครั้ง

ตัวอย่าง

บริษัท กขค จำกัด มีพนักงาน 3 คน คือ นาย1 นาง2 และ นาย3  ในบริษัท กขค จำกัด มี 2 คนที่รายได้ได้ถึงเกณฑ์ที่ต้อง หัก ณ ที่จ่าย 2 คน คือ นาย1 และ นาง2 ทางบริษัท จึงต้องหัก ณ ที่จ่าย เฉพาะเงินที่จ่ายให้ นาย1 และ นาง2 และนำส่งกรมสรรพากรด้วยการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ทุกๆเดือน พอถึงสิ้นปี บริษัทต้องทำการสรุปยอดเงินที่จ่ายให้ ทั้ง 3 คน โดยการนำส่งแบบ ภ.ง.ด.1ก (แบบสรุปไม่มีการชำระเงินแล้ว) ให้กรมสรรพากรอีกที ถึงแม้ นาย 3 จะไม่ได้ทำการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ก็ตาม

ถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆ ต้องบอกว่าทั้ง ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1ก นั้นคือเงินภาษีที่ผู้ประกอบการที่อยู่ในรูปแบบนิติบุคคล หักจากเงินที่จ่ายให้พนักงานของบริษัท ตามมาตรา 40(1)และ (2)แล้วนำส่งให้กับกรม

สรรพรกรด้วยแบบ ภ.ง.ด 1 ทุกๆ  แต่!!ถ้าพนักงานคนไหนมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ (คำนวณจากเงินได้ตลอดตลอดทั้งปี)  ผู้ประกอบการก็ไม่ต้องหักเงินภาษีในส่วนนั้นมานำส่งให้กรมสรรพากร 

ส่วน ภ.ง.ด.1ก คือแบบที่สรุปยอดรวมจากการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ครบ 12 เดือน ของพนักงานในบริษัทของเราทุกคนที่มีรายชื่อไม่ว่าผู้ประกอบการจะยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 หรือไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ก็ตาม เพื่อแสดงต่อกรมสรรพากรนั้นเอง

อากรแสตมป์ เกิน เหลือ ไม่ได้ใช้ ขอคืน ต้นทุนทางการเงิน คือ นิยามต้นทุนทางการเง