เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

คนต่างด้าวต้องการประกอบธุรกิจในไทย การขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ธุรกิจต่างชาติในไทย

คนต่างด้าวต้องการประกอบธุรกิจในไทย

การที่บุคคลต่างด้าวจะประกอบธุรกิจในประเทศไทย จะต้องตั้งคำถามก่อนว่า คนต่างด้าวที่ต้องการประกอบธุรกิจในประเทศไทยนั้นสามารถทำได้ไหม? แล้วถ้าต้องการจะประกอบธุรกิจต้องทำอย่างไรบ้าง?

ต้องตอบเลยครับว่าสามารถทำได้ ในประเทศไทยนั้นบุคคลต่างด้าวสามารประกอบธุรกิจได้ทุกประเภท แต่ก็มียกเว้นบางธุรกิจที่ต้องขออนุญาตก่อนถึงจะสามารถประกอบธุรกิจได้ เรามาดูกันว่า มีอะไรบ้าง

ธุรกิจที่ต้องขออนุญาตแบ่งได้ 3 แบบ หรือเราเรียกว่า บัญชีท้าย

บัญชีท้าย 1

เป็นประเภทธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจเลยด้วยเหตุผลพิเศษ เช่น การทำหนังสือพิมพ์ สื่อต่างๆ สถานีวิทยุโทรทัศน์ การทำนา ทำไร ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ทำประมง ค้าที่ดิน สกัดสมุนไพร เป็นต้น

บัญชีท้าย 2  

แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ

2.1 ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงภายในประเทศ เช่น การผลิตอาวุธปืน เครื่องกระสุน ดินปืน วัตถุระเบิด อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ทางทหาร การขนส่งทางบก ทางน้ำ อากาศ รวมถึงการบินภายในประเทศ เป็นต้น

2.2 ธุรกิจที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และหัตกรรมพื้นบ้าน เช่น การค้าของเก่า วัตถุโบราณ ศิลปวัตถุ งานศิลปะ สกัดสมุนไพร การผลิตเส้นไหมไทย เป็นต้น

2.3 ธุรกิจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น การผลิตน้ำตาลจากอ้อย การทำนาเกลือ รวมทั้งเกลือสินเธาว์ การทำเหมือง แปรรูปไม้เครื่องครัวเรือน เป็นต้น

บัญชีท้าย 3

เป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความสามารถที่พร้อมจะแข่งขันกับบุคคลต่างด้าวได้  เช่น การสีข้าว ผลิตแป้งจากข้าวและพืช การเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำป่าไม้จากการปลูก การทำสถาปัตยกรรม วิศวกรรม อาหารเสริม และธุรกิจกียวกับบริการอื่นๆ ยกเว้นบริการที่กำหนดในกระทรวงที่ให้ทำได้ เป็นต้น

แต่อย่างไรก็ตาม หากบุคคลต่างด้าวที่จะประกอบกิจการที่ถูกกำหนดไว้ในบัญชีท้ายยังสามารทำได้โดยการขออนุญาตจากหน่วยงานราชกาลของไทยก่อน อาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ เนื่องจากธุรกิจตามบัญชีท้ายนั้นประเทศไทยได้สงวนสิทธิ์ไว้ให้คนไทยได้ประกอบอาชีพนั้นเอง 

การขออนุญาต

เป็นบัญชี 1 ไม่สามารถทำได้ทุกๆกรณีถือว่า เป็นอาชีพที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติจึงไม่สามรถขออนุญาตประกอบกิจการได้

บัญชีท้าย 2 หากต้องการจะประกอบกิจการ จะต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีโดยผ่านการอนุมัติการคณะรัฐมนตรีก่อน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีผลกระทบภายในประเทศมาก การที่จะอนุญาตได้จำเป็นต้องให้ผู้ที่มีอำนาจมากพิจารณาก่อนนั้นเอง และเมื่อมีการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว รัฐมนตรีจะให้ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ในประเทศไทย บุคคลต่างด้าวจะสามารถใช้ได้จนกว่าจะเลิกประกอบธุรกิจ และหลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจแล้ว ต่อไปต้องขอ หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อใช้ควบคุมธุกิจของบุคคลต่างด้าวเมื่อได้มาครบแล้วจึงจะสามารถประกอบธุรกิจได้

บัญชีท้าย 3 หากต้องการจะประกอบธุรกิจ เป็นธุรกิจที่มีผลกระทบไม่มากนัก จึงไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรี แต่ต้องขออนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยอธิบดีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเสียก่อน จึงจะอนุญาตให้ประกิจการตาม บัญชีท้าย 3 ได้

การสลักหลังเช็ค ทำได้กี่แบบ สลักหลังเช็ค บุคคลต่างด้าว ตาม พ.ร.บ.การบัญชี 2543 คื