เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี ใช้ทําอะไร ใบ invoice คือ

ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำและออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือบริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการในแต่ละครั้ง

   กรณีการขายสินค้า ผู้ขายจะต้องออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อเมื่อมีการขายสินค้านั้นๆ
   กรณีการให้บริการ ผู้ให้บริการจะต้องออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ใช้บริการโดยจะออกทันที่หลังจากชำระเงินแล้วรวมค่าบริการ


ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจะต้องจัดทำ ใบกำกับภาษี อย่างน้อย 2 ฉบับ ดังนี้

   ต้นฉบับ ผู้ประกอบการต้องให้กับผู้ซื้อหรือผู้มาใช้บริการเก็บไว้
   สำเนา    ผู้ประกอบการต้องเก็บไว้กับตัวเองเผื่อเป็นหลักฐานการ ซื้อขาย หรือ ให้บริการ
บริษัทรับจ้างโฆษณา มีรายได้จากการให้บริก ตั๋วสัญญาใช้เงิน บันทึกบัญชีอย่างไร การบ