เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทรับจ้างโฆษณา มีรายได้จากการให้บริการพื้นที่โฆษณาในบริเวณห้างสรรพสินค้า เช่น ลิฟท์บันไดเลื่อนทางเดินเท้า ลานจอดรถ ผนังของห้าง เป็นต้น รายได้ดังกล่าวเป็นเงินได้ประเภทใด จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

          รายได้ที่บริษัทได้รับ เข้าลักษณะเป็นการให้เช่าทรัพย์สิน ตามมาตรา 537 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(5) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ตามข้อ 6(2) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ
บริษัทเช่าอาคาร บิลค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าที่บ ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี