เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทเช่าอาคาร บิลค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าที่บริษัทจ่ายเป็นชื่อเจ้าของอาคาร หากบริษัทจะทำเรื่องโดยให้ออกใบกำกับภาษีโดยมีข้อความชื่อบริษัทต่อท้าย จะนำมาเป็นภาษีซื้อได้หรือไม่

          หากผู้ให้บริการน้ำ-ไฟ จัดทำใบกำกับภาษีให้แก่ผู้เช่าอาคาร โดยระบุชื่อผู้ทำสัญญาใช้บริการน้ำ-ไฟ ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าเป็นผู้รับบริการ และเพิ่มเติมข้อความว่า "จ่ายค่าบริการโดยผู้เช่าอาคาร คือ..." หรือข้อความที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ซึ่งผู้เช่าอาคารมีสิทธินำภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบกำกับภาษีดังกล่าว ไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทย้ายสถานประกอบการเข้าไปอยู่ในนิคมอ บริษัทรับจ้างโฆษณา มีรายได้จากการให้บริก