เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ใบเสร็จรับเงิน กรณีไม่ได้เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

          ต้องออกใบรับเมื่อได้รับเงินหรือรับชำระราคาจากการขายสินค้าหรือให้บริการเมื่อรวมเงินหรือราคาที่ได้รับชำระแต่ละครั้งเกิน 100 บาท ตามมาตรา 105(2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ อากรแสตมป์ (ฉบับที่ 34)
หญิงไทยทำงานในต่างประเทศ ต้องเสียภาษีให้ ในปี 2554 นาย ก มีเงินได้ทั้งปี จำนวน 3,