ผู้ประกอบการยื่นแบบ ภ.พ.30 นำแถบชื่อของสาขามาติดแบบ ภ.พ.30 ของสำนักงานใหญ่และนำแถบชื่อของสำนักงานใหญ่ไปติดแบบ ภ.พ.30 ของสาขาจะต้องแก้ไขอย่างไร และถือว่ายื่นแบบ ภ.พ.30 ถูกต้องหรือไม่

          ให้ติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ (ฝ่ายกรรมวิธี) สำหรับท้องที่ที่ยื่นแบบ ภ.พ.30 เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง​
วิธีทําบัญชี รายรับรายจ่าย ร้านค้า ตัวอย คุณค่าและประโยชน์ของธัญพืช เมล็ดแฟลกซ์