เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทมีมติที่ประชุมให้จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตแทนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบิดามารดา สามี ภริยา และบุตรของพนักงาน ตลอดจนจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตให้กับกรรมการของบริษัทอื่นที่มาเข้ามาถือหุ้นในบริษัทในอัตราร้อยละ 25 อีกประมาณ 3-10 ท่าน บริษัทจะนำค่าเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายดังกล่าวไปถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่

          การจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตแทนผู้ถือหุ้น บิดามารดา สามี หรือภริยา และบุตรของพนักงาน เข้าตลอดจนกรรมการของบริษัทอื่นที่เข้ามาถือหุ้นในบริษัท เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายที่เป็นการส่วนตัว หรือการให้โดยเสน่หา มิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ บริษัทไม่มีสิทธินำค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ออกให้นั้นมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทมีมติที่ประชุมให้จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตแทนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบิดามารดา สามี ภริยา และบุตรของพนักงาน ตลอดจนจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตให้กับกรรมการของบริษัทอื่นที่มาเข้ามาถือหุ้นในบริษัทในอัตราร้อยละ 25 อีกประมาณ 3-10 ท่าน บริษัทจะนำค่าเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายดังกล่าวไปถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่
สุดยอดนักการตลาดมืออาชีพ ของดีประจำจังหวัดลำปาง